Now showing items 1-1 of 1

    • Tożsamość i uczenie się biograficzne w wikiświecie 

      Wawer, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Autorka przedstawia konsekwencje gwałtownie dokonujących się zmian społeczno- technicznych, powstanie społeczeństwa sieciowego i wpływ tych zjawisk na tożsamość oraz biografię. Przedstawia „dzieci sieci” – młodych dorosłych ...