Now showing items 1-3 of 3

  • Edukacyjny wymiar cierpienia w biografii 

   Mazurek, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Współczesne andragogiczne teorie uczenia się człowieka dorosłego zakładają, że doświadczenia życiowe inicjują aktywność edukacyjną. Uczenie się w okresie dorosłości nie wiąże się jedynie z zaplanowanym i sformalizowanym ...
  • Międzypokoleniowe uczenie się w kontekście badania historii życia 

   Rojek, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   This article presents some of possible understanding “learning” term and juxtaposes it with model of intergeneration relationship by Karl Mannheim in order to present one of possible understanding intergenerational learning ...
  • Międzypokoleniowe uczenie się w refleksyjnym dialogu dziadków i wnuków 

   Kałużny, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The author of the article discusses the issue of mutual learning between grandparents and grandchildren. He introduces the concept of family and highlights the roles that grandparents play in modern families. Perceives and ...