Now showing items 1-1 of 1

    • Idea olimpizmu jako alternatywna koncepcja edukacyjno-wychowawcza 

      Kaźmierczak, Arkadiusz (Wyd. Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji , Lwów-Poznań-Warszawa, 2010)
      In times of crisis of educational values the idea of Olympism, together with the principle of fair play is perceived by many supporters as one of the most effective forms of education, which should find a prominent place ...