Now showing items 1-1 of 1

    • Międzypokoleniowe uczenie się w kontekście badania historii życia 

      Rojek, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      This article presents some of possible understanding “learning” term and juxtaposes it with model of intergeneration relationship by Karl Mannheim in order to present one of possible understanding intergenerational learning ...