Now showing items 1-1 of 1

    • Prawo do obrony w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

      Soćko, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
      Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości obrony podejmowanej w ramach procedury „Niebieskie Karty” przez osobę podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie. We wstępie zarysowano powody wprowadzenia tej procedury na ...