Now showing items 1-2 of 2

  • „Całożyciowe uczenie się” pedagogów-artystów na tle ich autobiografii zawodowych 

   Kunat, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Artykuł nawiązuje do fragmentu badań autobiograficznych dotyczących specyfiki rozwoju zawodowego pedagogów–nauczycieli plastyki, którzy łączą pracę pedagogiczną z własną twórczością artystyczną. W pierwszej części ...
  • Cierpienie i strata w narracjach autobiograficznych 

   Tabor, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Przedmiotem artykułu są żałoba i cierpienie jako tematy narracji autobiograficznej. Poprzez analizę narracji autobiograficznych opisujących cierpienie Autorka poszukuje odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze dotyczy formy i ...