Now showing items 1-1 of 1

    • Charakterystyka zdolności siłowych w Rugby Union 15 na poziomie mistrzowskim 

      Pietranis, Dariusz; Janowski, Jarosław; Karpowicz, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
      The purpose of this paper was to analyse the level of motor abilities in terms of strength abilities among the players of premier league for rugby union in Poland as well as defining the relationship between the level of ...