Now showing items 1-1 of 1

    • Początki kształcenia i opieki logopedycznej w Polsce 

      Płusajska-Otto, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Polska myśl logopedyczna rozwijała się niezależnie od siebie w kilku ośrodkach. Zapotrzebowanie społeczne na usługi w zakresie terapii mowy było na pewno czynnikiem motywującym dla osób zaangażowanych w tworzenie podstaw ...