Now showing items 1-1 of 1

    • Bullying w środowisku społecznym szkoły i więzienia 

      Walczak, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Artykuł stanowi teoretyczne ujęcie problematyki bullyingu, uwzględniając specyfikę instytucji, w której do niego dochodzi. Nie ma już żadnych wątpliwości, że bullying w środowisku szkolnym i zawodowym jest znaczącym ...