Now showing items 1-5 of 5

  • Dynamic Picture in Advancement of Early Childhood Development 

   Płóciennik, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   Artykuł odnosi się do problemu Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć i wskazuje pewne przyczyny oraz objawy zaniżonych osiągnięć , także wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Zawarte w nim przykłady analiz indywidualnych przypadków ...
  • Edukacja dla mądrości we wczesnej edukacji - propozycje rozwiązań metodycznych 

   Płóciennik, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013)
   Wychowanie do mądrości, oparte na dialogu i sztuce zadawania przez nauczyciela pytań uruchamiających samodzielne myślenie i ujawniających potencjał jednostek w tworzeniu nowej wiedzy, postulowane już było przez Sokratesa ...
  • Edukacja dla rozwoju potencjału i mądrości dziecka w świetle koncepcji R. Sternberga 

   Płóciennik, Elżbieta (Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2013)
   The wisdom is one of the most important features needed contemporary man. So conceptions of developing the wisdom have great significance for designing purposes of the education and the pedagogic practice. R. Sternberg is ...
  • Kompetencja diagnostyczna nauczyciela w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

   Płóciennik, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   The subject presents pilot studies regarding indicators of teacher’s diagnostic competence. The authoress has emphasized that this competence is very important in general education but especially is necessary in pre-school ...
  • Rozwijanie zdolności dziecka w wieku przedszkolnym 

   Płóciennik, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011)
   Educators and professionals involved in the education of children at a pre-school age are seeking ideas and methods which will help them to prepare the child for the next stages of education in an optimum way. The subject ...