Now showing items 1-1 of 1

    • Biografia edukacyjna i jej osobliwości – studium jednego przypadku 

      Gutowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Artykuł stanowi przykład analizy biografii edukacyjnej jednego przypadku. Poszukiwaniom autorki towarzyszyło pytanie o osobliwości tej biografii, jej specyfikę i charakter. Za podstawę analizy przyjęto koncepcję trajektorii ...