Show simple item record

dc.contributor.authorDrzazga, Dominik
dc.date.accessioned2015-06-30T11:48:30Z
dc.date.available2015-06-30T11:48:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10304
dc.description.abstractThis paper deals with the issue of information’s instruments for spatial planning. Spatial planning is a system of public regulation which is use by legal authorities on local, regional, and national level to coordinate human activities such as: investments, mobility, development of settlements, protection of natural areas etc. Planning is going to be an important tool for achieving goals of cohesion policy, however its effectiveness depends on appropriate data and information concerning processes of spatial development. Monitoring of spatial development trends within European Union countries is a main goal of ESPON program (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) which integrate scientific spatial research within European countries. To support decision making process in the field of spatial development, EU established and introduced INSPIRE directive (Infrastructure for Spatial Information in the European Community). Both initiatives are implemented in Poland as a supporting instruments for spatial planning system. In the final part of the article, the most important needs related to provision of information for spatial planning, are underlined.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;287
dc.subjectplanningpl_PL
dc.subjectspatial planningpl_PL
dc.subjectspatial informationpl_PL
dc.subjectspatial monitoringpl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.subjectplanowaniepl_PL
dc.subjectplanowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectinformacja przestrzennapl_PL
dc.subjectmonitoring zagospodarowania przestrzennegopl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titleProjekt badawczy ESPON oraz dyrektywa INSPIRE jako narzędzia wspomagania planowania przestrzennegopl_PL
dc.title.alternativeResearch Project ESPON and INSPIRE Directive as a Tool for Spatial Planning Supportpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[91]-104pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionempl_PL
dc.referencesAgenda Terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, dokument zaakceptowany na Nieformalnym Spotkaniu Ministrów ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej w Lipsku w dniach 24/25 maja 2007 r., [w:] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rozwój Regionalny >> Polityka przestrzenna >> Spójność terytorialna >> Współpraca międzyrządowa Państw Członkowskich UE, http://www. mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/Spojnosc_terytorialna/Wspolpraca_mie dzyrzadowa/Documents/AT_PL.pdfpl_PL
dc.referencesDrzazga D. (2011), Planowanie przestrzenne jako instrument zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych w ujęciu teoretycznym, [w:] Stawasz D., Drzazga D., Szydłowski C., „Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesDrzazga D. (2006), Planowanie przestrzenne w Unii Europejskiej, [maszynopis po recenzji: T. Kudłacz]pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 25.04.2007pl_PL
dc.referencesDyrektywa INSPIRE (2012), [w:] „Akademia INSPIRE. Geoinformacja w praktyce”, United Nation Environment Programme, Global Resources Information Database (GRID) Warszawa, http://www.akademiainspire.pl/dyrektywa-inspirepl_PL
dc.referencesKorcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J. (2010), Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, [w:] Studia KPZK PAN, T. CXXVIII, Warszawapl_PL
dc.referencesESPON (2005), Ministerstwo Gospodarki, http://www.mgip.gov.pl/Polityka+regionalna/Espon/pl_PL
dc.referencesESPON. Krajowy punkt kontaktowy (2012), http://www.espon.pl/pl_PL
dc.referencesEuropejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego (European Spatial Planning Observation Network) (2006), [w:] Interreg Polska 2004–2006, http://www.interreg.gov.pl/ESPON/pl_PL
dc.referencesGeoportal, http://www.geoportal.gov.pl/pl_PL
dc.referencesInfrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) (2012), European Commission, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów, z dnia 13 grudnia 2011 r., w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, [w:] Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 252pl_PL
dc.referencesOGC Market Report Open Standards and INSPIRE, Open Geospatial Consortium (OGC), coeditors: Andy Bray and Steven Ramage, date: April 2012pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489, z 2012 r., poz. 951pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record