Show simple item record

dc.contributor.authorPastusiak, Radosław
dc.date.accessioned2015-06-30T10:55:44Z
dc.date.available2015-06-30T10:55:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10296
dc.description.abstractThis publication is focused on the influence of companies operating in the SEZ on revenue of municipalities in which they are located. The basic problem, which will be verified to prove the importance of SSE for the municipality, which will be reflected in increased revenue for municipal income tax, corporate income and property. For analysis, a model of linear regression and statistical measures such as the arithmetic mean and median. The results of analyzes on the example of the Lodz region indicates the importance of the activitiesenterprises with special economic zone status for municipalities Lodz region. This is shown by regression analysis, which confirm the statistical significance of the parameters of the variable, which is the zone for the values of selected taxes – income communities.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;284
dc.titleDochody gmin a przedsiębiorstwa w specjalnych strefach ekonomicznych. Przykład województwa łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeImpact of Special Economic Zones on Revenue of Municipalities. Analysis of the Example of The Lodz Regionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[155]-164pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Finansów, Zakład Finansów Korporacjipl_PL
dc.referencesAmbroziak A., 2009, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, SGH, Warszawapl_PL
dc.referencesCieślik A., 2005, Geografia inwestycji zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, 2012, Baza Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl (styczeń)pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, 2010, Badania Nauka i Technika w Polsce w 2008 r., Warszawapl_PL
dc.referencesKot M. S., Jakubowski J., Sokołowski A., 2011, Statystyka, Difin, Warszawapl_PL
dc.referencesKryńska E. (red.), 2000, Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne – zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesPastusiak R., 2011, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesPilarska Cz., 2009, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakówpl_PL
dc.referencesRaport Ministerstwa Gospodarki, 2009, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2009 r.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, DzU 1997, nr 46, poz 289 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 1994, nr 123, poz. 600 z dnia 23 listopada 1994 r. Ostatnia nowelizacja ustawy nastąpiła 8 września 2006 r. DzU 2006, nr 141, poz. 997, art. 1pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003, nr 203, poz. 1966pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record