Show simple item record

dc.contributor.authorGajda, Damian
dc.contributor.authorJurkiewicz, Tomasz
dc.date.accessioned2015-06-29T11:19:38Z
dc.date.available2015-06-29T11:19:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10275
dc.description.abstractThe sector of small and medium-sized enterprises (SME) is an important part of the insurance market. The growth of the economy and the changes occurring in Poland are the reasons for some changes in the behavior of entrepreneurs on the insurance market. The Authors of this article present the results of an annual survey carried out between 2010-2012 on a representative group of small and medium-sized enterprises. The data obtained during the surveys concentrates on entrepreneurs awareness of insurance and their opinions and behavior on the insurance market. Since the surveys are carried out in regular intervals it is possible to define the directions of changes in the usage of insurance products by small and medium-size enterprises.pl_PL
dc.description.abstractUbezpieczenia pełnią ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach, zwiększają bezpieczeństwo prowadzonej działalności oraz pozwalają na stabilizację sytuacji finansowej. Rola jaką pełnią małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce nie mogła zostać niezauważona przez zakłady ubezpieczeń. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost konkurencyjności oraz poszerzenie oferty ubezpieczycieli skierowanej do sektora MSP. W artykule przedstawione zostały wyniki corocznych badań przeprowadzanych w latach 2010-2012 na reprezentatywnej próbie ponad tysiąca przedsiębiorstw z sektora MSP. W ramach badań zbierane były informacje o świadomości ubezpieczeniowej przedsiębiorców, ich opiniach i korzystania z produktów ubezpieczeniowych. Dzięki cykliczności badań możliwe stało się także określenie kierunków zmian w zakresie korzystania z ubezpieczeń przez małe i średnie przedsiębiorstwa.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;286
dc.subjectinsurancepl_PL
dc.subjectsmall and medium enterprisespl_PL
dc.subjectsample surveypl_PL
dc.titleInsurance in Polish Small and Medium-Sized Enterprises – Survey Results for the Period of 2010-2012pl_PL
dc.title.alternativeUbezpieczenia w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2010-2012 – wyniki badań ankietowychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[325]-332pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Gdansk, Department of Statisticspl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Gdansk, Department of Statisticspl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesWarunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006-2010, GUS 2012pl_PL
dc.referencesZaron A., Słomiński P., Nie zapomnieć o idei, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2006 nr 3pl_PL
dc.referencesSzulik J., Agent w systemie direct, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2007 nr 6pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record