Show simple item record

dc.contributor.authorDębkowska, Katarzyna
dc.contributor.authorJarocka, Marta
dc.date.accessioned2015-06-29T10:28:51Z
dc.date.available2015-06-29T10:28:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10267
dc.description.abstractIn taxonomy, various methods of the data normalization are used. They can significantly affect the result of the classification. This article presents the analysis of the impact of the methods of the data normalization on the result of linear ordering. The following methods and tools are used in this research: standardization, Weber’s standardization, unitization, zero unitization with zero minimum and selected quotient transformation. A statement comparing the methods used in the study of classification is formulated. In the research data concerning innovation of European Union regions from Eurostat are used.pl_PL
dc.description.abstractW taksonomicznych badaniach empirycznych spotyka się różne formuły transformacji normalizacyjnej. Często pomija się fakt, iż jej wybór może istotnie wpływać na wynik klasyfikacji. W artykule zaprezentowano rezultaty eksperymentu badawczego, którego celem była analiza wpływu różnych procedur normalizacyjnych na wynik porządkowania liniowego obiektów. W pracy wykorzystano między innymi takie formuły normalizacyjne jak: standaryzacja, standaryzacja Webera, unitaryzacja, unitaryzacja zerowa oraz wybrane przekształcenia ilorazowe. Następnie dokonano komparacji otrzymanych wyników. Procedurę badawczą oparto o dane zaczerpnięte z bazy Eurostat, które dotyczyły innowacyjności regionów Unii Europejskiej. Zjawisko innowacyjności regionów zostało scharakteryzowane poprzez szereg cech, których realizacje były dostępne na poziomie badanych jednostek terytorialnych.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;286
dc.subjectnormalizationpl_PL
dc.subjectlinear orderingpl_PL
dc.titleThe Impact of the Methods of the Data Normalization on the Result of Linear Orderingpl_PL
dc.title.alternativeWpływ formuły normalizacyjnej na wynik porządkowania liniowegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[181]-188pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBialystok University of Technology, Chair of Business Informatics and Logisticspl_PL
dc.referencesHellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4, pp. 307-326pl_PL
dc.referencesKukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesPawełek B. (2008), Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowiepl_PL
dc.referencesWalesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wyd. UE we Wrocławiupl_PL
dc.referencesJajuga K., Walesiak M. (2000), Standardization of Data Set under Different Measurement Scales [w:] Classification and Information Processing AT the Turn of the Millennium, red. R. Decker, W. Gaul, Springer Verlag, Berlin-Heidelbergpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record