Show simple item record

dc.contributor.authorGerstenkorn, Tadeusz
dc.contributor.authorMańko, Jacek
dc.date.accessioned2015-06-27T15:09:32Z
dc.date.available2015-06-27T15:09:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10247
dc.description.abstractIn the paper we present some conceptions of probability of fuzzy events, especially of intuitionistic fuzzy events and discuss them in one perspective and show the utility and helpfulness of using the probability calculus to a valuation of some economic situations. Section 1. Introduction. Probability of fuzzy events according to the idea of L.A. Zadeh. Section 2. Intuitionistic fuzzy sets of K. Atanassov. Section 3. Intuitionistic fuzzy event (IFE) and its probability according to the results of T. Gerstenkorn and J. Mańko. Section 4. Probability of IFE by using the theorems of decomposition and extension principle of D. Stoyanova. Section 5. Probability of IFE according to the ideas of E. Szmidt and J. Kacprzyk. Section 6. A large example showing utility and helpfulness of using a probability calculus to evaluation of some economic problems. A comparison of different results by using different methods of probability proposals. Section 7. Final remarkspl_PL
dc.description.abstractPraca ma ukazać zastosowanie prawdopodobieństwa zdarzenia rozmytego do oceny pewnych sytuacji ekonomicznych. W części wstępnej artykułu zarysowano ogólną ideę tak zwanego zbioru rozmytego wprowadzoną do nauki i praktyki przez L.A. Zadeha w 1965 r. Koncepcja ta wyrosła na podstawie rozwijającej się od początków XX wieku logiki wielowartościowej przy wybitnym wkładzie w tej dziedzinie polskich uczonych. Zainteresowanie tą teorią w Polsce było i jest duże, i to podniesiono w rozdziale 1. W rozdziale 2 omówiono pewne uogólnienie teorii Zadeha zaproponowane przez K. Atanassova. Ukazano zalety wprowadzenia do rozważań oprócz tzw. funkcji przynależności także funkcji nieprzynależności elementu do pewnego zbioru, a w konsekwencji pojęcia tzw. marginesu niepewności, co odpowiada wielu sytuacjom spotykanym w praktyce. Zilustrowano to przykładami. Zbiory tak scharakteryzowane nazywa się intuicjonistycznymi rozmytymi lub dwoisto rozmytymi. Rozdział 3 omawia prawdopodobieństwo zdarzenia rozmytego na podstawie prac własnych Rozdziały 4 i 5 przedstawiają inne koncepcje prawdopodobieństwa niedawno zaproponowane. Rozdział 6 stanowi ilustrację sposobu obliczenia prawdopodobieństwa według różnych koncepcji w odniesieniu do problematyki ekonomicznej. Daje to obraz zalety prognozowania opartego na wiedzy. Rozdział 7 zawiera uwagi końcowe.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;286
dc.subjectfuzzy setspl_PL
dc.subjectintuitionistic fuzzy setspl_PL
dc.subjectfuzzy eventpl_PL
dc.subjectprobability of fuzzy eventpl_PL
dc.subjectapplication of probability of fuzzy eventpl_PL
dc.titleProbability of the Fuzzy Events and its Application in Some Economic Problemspl_PL
dc.title.alternativePrawdopodobieństwo zdarzenia rozmytego i jego zastosowanie w problemach ekonomicznychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[59]-70pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationXXXI Secondary School of Lodzpl_PL
dc.referencesAtanassov K. (1983). Intuitionistic fuzzy sets, ITKR’s Scientific Session, Sofia, June 1983. Deposed in Central Sci-Techn. Library of Bulg. Acad. of Sci. 1697/84 (in Bulg.)pl_PL
dc.referencesAtanassov K. (1986). Intuitionistic fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems 20, 87-96pl_PL
dc.referencesAtanassov K. (1999) Intuitionistic Fuzzy Sets: Theory and Applications, Springer-Verlagpl_PL
dc.referencesAtanassov K., Stoeva S. (1985). Intuitionistic fuzzy sets. Proc. of the Polish Symposium on Interval & Fuzzy Mathematics, Wydawn. Politechniki Poznańskiej, August 26-29, 1983. Eds: J. Albrycht and H. Wiśniewski, Poznań 1985, pp. 23-26pl_PL
dc.referencesGerstenkorn T., Mańko J. (1988a). A problem of bifuzzy probability of bifuzzu events BUSEFAL 76, 41-47pl_PL
dc.referencesGerstenkorn T., Mańko J. (1988b). Bifuzzy probability of intuitionistic fuzzy sets, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets 4, 8-14pl_PL
dc.referencesGerstenkorn T., Mańko J. (1999). Randomness in the bifuzzy set theory, CASYS, Intern. J. of Computing Anticipatory Systems. Ed. by D. Dubois, Univ. Liège, Belgium, Partial Proc. of CASYS’99 – Third Intern. Conf. on Computing Anticipatory Systems, HEC-Liège,Belgium, August 9-14, 1999, vol. 7, pp. 89-97pl_PL
dc.referencesGerstenkorn T., Mańko J. (2000). Remarks on the classical probability of bifuzzy events, CASYS Intern.J. of Computing Anticipatory Systems. Ed. by Daniel D. Dubois, Univ. of Liège, Belgium, Fourth Intern. Conf. on Computing Anticipatory Systems, HEC-Liège Belgium, August 14-19, 2000, Partial Proc., Vol. 8, pp. 190-196pl_PL
dc.referencesGerstenkorn T., Mańko J. ((2001). On a hesitancy margin and a probability of intuitionistic fuzzy events, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets 7, 4-9pl_PL
dc.referencesKubiński T. (1960). An attempt to bring logic near to colloquial language, Studia Logica 10, 61-75pl_PL
dc.referencesLeśniewski S. (1992). Collected works, Warszawa, PWNpl_PL
dc.referencesde Luca A., Termini S. (1972). A definition of a nonprobabilistic entropy in the setting of fuzzy set theory, Inform. Control 20, 301-312pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz J. (1920). O logice trójwartościowej, Ruch Filozoficzny 5; 170-171pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz J. (1970). Selected Works, North Holland and PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesMalinowski G. (1993). Many-Valued Logics, Clarendon Press-Oxford Science Publications, Oxfordpl_PL
dc.referencesStoyanova D. (1990). Sets from (α,β)-level generated by an intuitionistic fuzzy set. Principle of generalization. Proc. of conference “Mathematical Foundations of Artificial Intelligence Seminar”, Institute for Microsystems, Sofia, November 1990, 44-46pl_PL
dc.referencesSzmidt E., Kacprzyk J. (1999). Intuitionistic fuzzy events and their probabilities, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets 4, 68-72pl_PL
dc.referencesTarski A. (1956). Introduction to logic and to the methodology of deductive sciences (Translation by Olaf Helmer), New York, Oxford University Presspl_PL
dc.referencesTarski A. (1972-1974). Logique, sémantique, métamathématique 1923-1944, Paris, A. Colin, v. 1-1972, v. 2-1974pl_PL
dc.referencesYager R.R. (1979). A note on probabilities of fuzzy events, Information Sciences 18, 113-129pl_PL
dc.referencesZadeh L.A. (1965). Fuzzy sets, Inform. Control 8, 338-353pl_PL
dc.referencesZadeh L.A. (1968). Probability measure of fuzzy events, Journal of Math. Analysis and Appl. 23, 421-427pl_PL
dc.contributor.authorEmailtadger@math.uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailmatmamaster@o2.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record