Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Bogusław
dc.date.accessioned2015-06-26T06:37:15Z
dc.date.available2015-06-26T06:37:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10216
dc.description.abstractThis paper presents the thesis that the behaviors of employees in organizations are multilateral and complex determinants - an expression of what is presented and analyzed various theories (concepts) employee behavior. It is - different, because there is no consensus among researchers in this process, hence the diversity of approach within the meaning of being employee behavior and a whole set of factors that affect the employers’ behavior in the organization.pl_PL
dc.description.abstractW opracowaniu prezentowana jest teza, że zachowania pracowników w organizacji podlegają wielostronnym i złożonym uwarunkowaniom – wyrazem, czego są prezentowane i analizowane różne teorie (koncepcje) zachowań pracowniczych. Właśnie – różne, bo nie ma jednomyślności wśród badaczy tego procesu, stąd ta różnorodność w podejściu, w rozumieniu istoty zachowań pracowniczych i całego zestawu różnych czynników mających wpływ na te zachowania pracownicze w organizacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;283
dc.titleWybrane koncepcje zachowań pracowników we współczesnych organizacjachpl_PL
dc.title.alternativeSome Concepts of Conduct of Workers in Contemporary Organizationspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[121]-131pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.referencesAlfred H., Globalizacja ludzkiego rozwoju, „Społeczeństwo”, 2002, nr 2pl_PL
dc.referencesvon Bertalanty L., Ogólna teoria systemów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesKuc B. R., Moczydłowska J. M., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesLipiński E., Warunki sprawczości, „Wektory gospodarki”, 1989, nr 1pl_PL
dc.referencesŁaszczak M., Patologia w organizacji, WPSB, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesMarch J. G., Simon H., Teoria organizacji, PEW, Warszawa 1974pl_PL
dc.referencesMaslow A., W stronę psychologii istnienia, Pax, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesNizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesObłoj K., Specjalista o dręczeniu w pracy, „Rzeczypospolita” z dnia 10.03.2003pl_PL
dc.referencesOuchi W., Theory Z. How American Business can meet the Japanese challenge, Massachusetts 1991pl_PL
dc.referencesPenc J., Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SIG, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesPenc J., Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Walters Kluvers Business, Warszawa 2011pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record