Show simple item record

dc.contributor.authorChmielewska-Muciek, Dorota
dc.date.accessioned2015-06-24T10:22:38Z
dc.date.available2015-06-24T10:22:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10155
dc.description.abstractThe present paper discusses the diagnosis of the organizational culture found in the social assistance centers in the Lublin province. The diagnosis was based on questionnaire survey. The respondents answers allowed to identify the types of organizational cultures and choose among them which are dominant. The diagnosis also concerned some characteristics of social assistance centers, which are reflected in the organizational culture. The knowledge of these characteristics allows to specify the degree of cultural compatibility between them and the dominant type of organizational culture. The study was conducted among 116 employees from 20 analyzed organizations. The knowledge of existing cultural values is extremely important for understanding the organization and creating an organizational culture in a proper direction.pl_PL
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano diagnozę kultury organizacyjnej ośrodków pomocy społecznej w województwie lubelskim. Diagnoza została oparta na kwestionariuszu ankietowym. Odpowiedzi respondentów pozwoliły zidentyfikować typy kultur organizacyjnych oraz wskazać wśród nich dominujące. Diagnoza dotyczyła także wybranych cech ośrodków pomocy społecznej, które mają odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej. Znajomość tych cech pozwala określić stopień zgodności kulturowej między nimi a dominującym typem kultury organizacyjnej. Badania przeprowadzono wśród 116 pracowników z 20 analizowanych organizacji. Znajomość istniejących wartości kulturowych jest niezwykle ważna dla zrozumienia organizacji i może służyć kształtowaniu kultury organizacyjnej w pożądanym kierunku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;282
dc.titleKultura organizacyjna ośrodków pomocy społecznej w województwie lubelskimpl_PL
dc.title.alternativeOrganizational Culture of Social Welfare Centres in the Lublin Provincepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[53]-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Zakład Zarządzaniapl_PL
dc.referencesAmstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesBoraiko C., Beardsley T., Wright E., Accident investigations. One element of an effective safety culture, „Safety Management”, 2008pl_PL
dc.referencesCameron K. S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmian. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesFerguson J., Milliman J., Creating effective core. Organizational value: A spiritual leadership approach, „International Journal of Public Administration”, 2008pl_PL
dc.referencesFleury M. T. L., Organizational culture and the renewal of competences, „Brazilian Administration Review”, 2009, vol. 6, no. 1pl_PL
dc.referencesFurnham A., Gunter B., Corporate Assessment. Auditing a company’s personality, Routledge, London 1993pl_PL
dc.referencesGierszewska R., Leksykon polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesHarrison S., Przyzwoitość w zarządzaniu. Jak małe gesty budują wielkie firmy, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record