Show simple item record

dc.contributor.authorKasiński, Jarosław
dc.date.accessioned2015-06-24T07:40:13Z
dc.date.available2015-06-24T07:40:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10131
dc.description.abstractCelem opracowania jest próba rozstrzygnięcia kwestii, czy o szybkości procesu karnego możemy mówić jako o naczelnej jego zasadzie oraz niezależnie od tego - w jaki sposób, mając na uwadze konkretne regulacje karnoprocesowe, ustawodawca umożliwia organom procesowym szybkie rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności karnej. Dlatego też rozważania rozpoczyna ogólne wprowadzenie dotyczące wyjaśnienia pojęć: „zasada prawa” i „naczelna zasada procesu karnego”. Dalsza część opracowania dotyczy już kształtowania się podejścia ustawodawcy i doktryny do kwestii szybkości postępowania karnego w dawnym procesie polskim oraz na gruncie k.p.k. z 1928 i 1969 r. Następnie przedmiotem analizy jest kwestia, na ile same instytucje procesowe zawarte w obecnym k.p.k. z 1997 r. (z uwzględnieniem uchwalonych jego nowelizacji z 2013 i 2015 r.) oddziaływać mogą na szybkość procesu. W rozprawie przedstawiono bowiem - wraz ze stosowną analizą - konkretne regulacje prawne przyspieszające bądź opóźniające prawomocne zakończenie procesu zawarte w części ogólnej i szczególnej kodeksu. Nie pominięto przy tym poglądów prezentowanych w orzecznictwie, przede wszystkim Sądu Najwyższego, ale i sądów apelacyjnych oraz niekiedy Trybunału Konstytucyjnego, dotyczących omawianych zagadnień, odwołując się również do dostępnych danych, wskazujących na zastosowanie poszczególnych konstrukcji procesowych w praktyce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpostępowanie karnepl_PL
dc.subjectszybkość procesupl_PL
dc.subjectrozsądny terminpl_PL
dc.subjectnaczelne zasady procesu karnegopl_PL
dc.titleSzybkość jako naczelna zasada procesu karnego. Analiza dogmatyczno-prawnapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number553pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailjkasinski@wpia.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorGrzegorczyk, Tomasz
dc.dissertation.reviewerWaltoś, Stanisław
dc.dissertation.reviewerOlszewski, Radosław
dc.date.defence2015-07-03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record