Show simple item record

dc.contributor.authorSzerszunowicz, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-06-23T12:44:19Z
dc.date.available2015-06-23T12:44:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10086
dc.description.abstractDesign of experiments methods are an important tool to improve production processes using statistical methods. Designing experiments allows to set factors of the production process as well as describe the influence of factors on the results. Furthermore, the design methods of experiments help to improve economic results of the analyzed process. The aim of this paper is the issue of choosing the optimal layout of experiments when the experimenter, because of the cost or conditions, has no possibility to implement the completion of the design of experiments. The method to determine successively points of a design will be suggested to carry out an experiment. Finally, implementation of the mentioned method will be presented for selected factorial designs.pl_PL
dc.description.abstractMetody planowania eksperymentów są istotnym narzędziem doskonalenia procesów produkcyjnych wykorzystującym metody probabilisyczne i statystyczne. Planowanie eksperymentów pozwala na odpowiednie ustawienie parametrów procesu produkcyjnego oraz określenie wpływu czynników na jego wyniki. Ponadto metody planowania eksperymentów umożliwiają poprawę ekonomicznych rezultatów badanego procesu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie wyboru optymalnego układu doświadczeń wówczas, gdy eksperymentator, ze względu na koszty bądź warunki, nie ma możliwości realizacji kompletnego planu doświadczeń. Zaproponowana zostanie metoda wyznaczania kolejnych punktów planu, w których należy przeprowadzić doświadczenie. Zastosowania prezentowanej metody przedstawione zostaną dla wybranych planów eksperymentów czynnikowych. Własności metody zostały sprawdzone w analizach symulacyjnych.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;285
dc.subjectDesign of experimentspl_PL
dc.subjectFactorial designpl_PL
dc.subjectSequence of experimentspl_PL
dc.titleSome Construction of Factorial Designspl_PL
dc.title.alternativeO pewnej konstrukcji planów eksperymentów czynnikowychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[181]-189pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Economics in Katowice, Department of Statisticspl_PL
dc.referencesAczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesKończak G. (2007), Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowicepl_PL
dc.referencesMiszczak W., Ostasiewicz W., Wawrzynek J. (2008), Projektowanie próby z elementami planowania eksperymentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocławpl_PL
dc.referencesMontgomery D. C. (1997), Introduction to statistical quality control, John Wiley & Sons, Inc., New Yorkpl_PL
dc.referencesWawrzynek J. (2009), Planowanie eksperymentów zorientowane na doskonalenie jakości produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocławpl_PL
dc.referencesWawrzynek J. (1993), Statystyczne planowanie eksperymentów w zagadnieniach regresji w warunkach małej próby, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocławpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record