Now showing items 1-1 of 1

    • Prawna regulacja prywatyzacji sektora publicznego we Francji 

      Sperka-Cieciura, Alina (2019)
      Rozprawa stanowi szeroką analizę zagadnień związanych z regulacją prawną przyjmowaną od 1986 roku we Francji i dotyczącą prywatyzacji sektora publicznego. W pierwszej kolejności dokonuje się przeglądu podstawowych dla tego ...