Now showing items 1-1 of 1

    • System rządów w Republice Chorwacji 

      Składowski, Konrad; Składowski, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Analiza systemu rządów w Republice Chorwacji. Przegląd kompetencji parlamentu, prezydenta i rządu. Opis relacji między normami konstytucyjnymi a praktyką sprawowania władzy i stosowania norm konstytucyjnych. Ewolucja systemu ...