Now showing items 1-1 of 1

    • Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych 

      Fliszkiewicz, Krzysztof (2015)
      Rozważania zawarte w rozprawie podzielono na siedem rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony analizie postanowień Trzeciej Dyrektywy oraz rozwiązań przyjętych w wybranych państwach unijnych. Opis konstrukcji zastosowanych ...