Now showing items 1-1 of 1

    • Mechanizmy działania fikoliny H jako czynnika odporności wrodzonej 

      Michalski, Mateusz (2017)
      Fikolina H jest surowiczą cząsteczką rozpoznającą wzorce (PRR), posiadającą zdolność wiązania grup acetylowych i reszt cukrowych. Skompleksowana z proteazami serynowymi MASP fikolina wiąże ligandy na powierzchni drobnoustrojów, ...