Now showing items 1-1 of 1

    • Sygnalizacja estrogenowa w chorobach zapalnych jelit 

      Jacenik, Damian (2019)
      Wyniki wielu badań wskazują na immunomodulacyjną rolę estrogenów w patofizjologii licznych chorób, w tym chorób zapalnych jelit mogących prowadzić do transformacji nowotworowej. Niemniej do tej pory brak jest jednoznacznej ...