Now showing items 1-1 of 1

    • Formy zabezpieczenia finansowego opieki długoterminowej w Polsce w latach 2009-2012 

      Gwarda - Żurańska, Joanna (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-06)
      Opracowanie ma na celu zaprezentowanie głównych form zabezpieczenia opieki długoterminowej w Polsce przy wykorzystaniu obowiązujących regulacji prawnych oraz dostępnych statystyk za lata 2009-2012. Autorka założyła, że ...