Now showing items 1-15 of 15

  • Aksjologiczne uwikłanie ekonomii 

   Klimczak, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   In mainstream economics the principle of freedom from value judgment (Wertfreiheit) is enforced. This principle has different interpretations. The aim of this paper is to present author's interpretations of the principle ...
  • Axiological entanglement of economics 

   Klimczak, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   In mainstream economics, the principle of freedom from value judgment (Wertfreiheit) is enforced. This principle has different interpretations. The aim of this paper is to present the author’s interpretations of the principle ...
  • Imponderabilia perswazyjne. (Poza)kognitywne uwarunkowania skuteczności argumentacji 

   Korżyk, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   In this text I discuss the cognitive and non-cognitive factors that determine the effectiveness of persuasion and argumentation which I dub “persuasive imponderabilia” due to the obvious difficulties with the operationalization ...
  • Intangible Assets and Financial Management Decisions on the Example of WSE Companies 

   Pastusiak, Radosław; Bolek, Monika; Lyroudi, Katarina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   This paper investigates the companies listed on WSE in the context of intangibles and financial management. If a company decides to build its strategy on innovation, it will have to manage the finances according to some ...
  • Interpretacje, wyobrażenia, wartości – indywidualna przestrzeń turystyczna człowieka 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   Przestrzeń w oczach turysty jest subiektywnym światem wartości i interpretacji zgodnych z preferowaną formą działania. Im bardziej wąska specjalizacja turystyczna, tym silniejsze jest zróżnicowanie jej postrzegania. ...
  • Józefa Tischnera rozumienie pracy 

   Zywar, Gabriela (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   Work cannot be separated from human life. Nowadays, the concept of work has been usually perceived only from an economic perspective as a factor of production process. Does acquiring the means of livelihood is the only ...
  • Konsument w dobie mediów społecznościowych, wyzwania i ograniczenia dla organizacji 

   Łaszkiewicz, Anna (IBRKK, 2015)
   W artykule omówiono wyzwania i ograniczenia stojące przed organizacja- mi, w wyniku funkcjonowania marek w przestrzeni mediów społecznościowych. W tym ujęciu zaprezentowano zarówno wyzwania w obszarze komunikacji ryn- ...
  • Media społecznościowe i ich potencjał w generowaniu wartości dla organizacji 

   Łaszkiewicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The article presents the issues of social media and their potential use in organizations in order to generate value for employees, customers and investors. In addition to value definitions, which is now regarded as one ...
  • Paralelizm estetyczno-etyczny a konwencja gatunkowa fantasy 

   Smułka, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   This paper constitutes a summary of studies in the field of axiological linguistics. Its main aim is to present a relationship between the moral judgement and the aesthetic evaluation of characters in the Polish fantasy ...
  • Poziom i struktura kapitału zasobowego a wartość rynkowa giełdowych spółek akcyjnych 

   Sajnóg, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   The issues of the resource capital constitutes an important subject of the financial analysis of the enterprise’s market value. Its task is among other things the realistic estimate of the resource capital and its ...
  • “Together we are power!”: Identities and Values in Euromaidan Slogans 

   Trach, Nadiya (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, 2016-04-26)
   This article examines the issues of identity and values in Euromaidan slogans. Different types of identities and the ways of their expression are highlighted: gender, national, regional, social, European and so on. A ...
  • Value Creation by Engaging Customers in the Process of Product and Business Design in a Virtual Environment 

   Łaszkiewicz, Anna (IBRKK, 2018)
   The article presents the benefits of co-creating value with consumers in a virtual environment based on the research conducted on a group of 134 enterprises. The issue of co-creation of value is now one of the new directions ...
  • Walory krajoznawcze XXI Festiwalu Słowian i Wikingów na Wolinie 

   Kujawa, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   The article discusses influence of sightseeing values of XXI edition of Festival of Slavs and Vikings as touristically attractive event. It also brings closer the outline of activity of historical reenactment. The results ...
  • Wartości i uczucia we współczesnych polskich reportażach 

   Bogołębska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Określenia wartości i uczuć-afektów zaczerpnięte zostały z „Retoryki” Arystotelesa oraz współczesnych podziałów uczuć. Ilustracją retoryki uczuć są wybrane polskie reportaże XX i XXI w. Uczuciami omówionymi w artykule są: ...
  • Wiedza i elastyczność menedżerska jako determinanty kreowania wartości 

   Rudny, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Managerial elasticity and knowledge are key factors contributing to the value creation capabilities of the firm. Both factors are affected by developments in information and communication technologies. These technologies ...