Now showing items 1-5 of 5

  • Aksjologiczne uwikłanie ekonomii 

   Klimczak, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   In mainstream economics the principle of freedom from value judgment (Wertfreiheit) is enforced. This principle has different interpretations. The aim of this paper is to present author's interpretations of the principle ...
  • Axiological entanglement of economics 

   Klimczak, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   In mainstream economics, the principle of freedom from value judgment (Wertfreiheit) is enforced. This principle has different interpretations. The aim of this paper is to present the author’s interpretations of the principle ...
  • Lodziensia contemplativa czyli refleksja geografów nad przestrzenią miasta. Przykład Łodzi 

   Tobiasz-Lis, Paulina; Wójcik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   Celem artykułu jest interpretacja przestrzeni miasta Łodzi na podstawie esejów fotograficznych przygotowywanych przez studentów geografii w ramach projektu "Mój obraz Łodzi". Wykorzystane tutaj prace prezentują szereg ...
  • Paralelizm estetyczno-etyczny a konwencja gatunkowa fantasy 

   Smułka, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   This paper constitutes a summary of studies in the field of axiological linguistics. Its main aim is to present a relationship between the moral judgement and the aesthetic evaluation of characters in the Polish fantasy ...
  • Przymiotnik piękny i jego derywaty jako klucz do hierarchizacji wartości w prozie artystycznej Cypriana Norwida 

   Hurkała, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   The aim of this paper is to present the meaning of the adjective beautiful and its derivatives in artistic prose of Cyprian Norwid and to establish how the author approaches the semantic field of the word beautiful. Cyprian ...