Now showing items 1-1 of 1

    • Zdolność komunikowania się ludzi z logicznej i psychologicznej perspektywy 

      Łukowski, Piotr (Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      W pracy znaczenie wypowiedzi jest rozważane z dwóch punktów widzenia: logicznego i psychologicznego. Podejście logiczne uwzględnia szereg czynników wpływających na finalne znaczenie wypowiedzianych słów. Należą do nich ...