Now showing items 1-1 of 1

    • Extreme Value Distributions and Robust Estimation 

      Trzpiot, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Modele stochastyczne są istotne dla zastosowań w finansach czy w ubezpieczeniach. Statystyczne metody estymacji parametrycznej wykorzystywane najczęściej do wyznaczania parametrów modeli to metoda największej wiarygodności ...