Now showing items 1-1 of 1

    • Homoscedasticity test for the linear trend 

      Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
      W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż w praktyce niezbyt często postulat ten jest ...