Now showing items 1-1 of 1

    • German Reunifikation - Hopes and Problems 

      Bohnet, Armin; Ohly, Claudia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
      Ogromne zmiany nastąpiły ostatnio we wachodniej części Niemiec. Jest ona na drodze przekształceń od gospodarki centralnie planowanej do społecznej gospodarki rynkowej. Głównymi przyczynami tych zmian były błędy gospodarki ...