Now showing items 1-1 of 1

    • Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego 

      Macias, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      The article presents the development of strategic management conceptions. Included mechanistic and organic perspective on strategic management. A new alternative to strategy and strategic management is the organic perspective. ...