Now showing items 1-2 of 2

  • Dodatek kwartalny 

   Grzesiak, Lena; Zimny, Artur; Stępniak, Ardian; Witecka, Magdalena; Jabłoński, Maciej (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  • Early maladaptive schemas and level of depression in alcohol addicts 

   Jabłoński, Maciej; Chodkiewicz, Jan (Medical Communications, 2017-09)
   Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, czy istnieje związek między wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami wyróżnionymi przez Younga i współpracowników a depresją u osób uzależnionych od alkoholu. Podjęto też próbę ...