Now showing items 1-2 of 2

  • Metaphor and Manipulation 

   Cap, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Metafora w swej istocie jest pragmatycznym środkiem odwracającym uwagę odbiorcy wyrażenia metaforycznego od dosłownego znaczenia wykorzystanych słów. Powyższemu procesowi sprzyja towarzyszący dysanalogii element analogii ...
  • On the Pragmatic Organization of JFK’S Inaugural Speech 

   Cap, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Autor podejmuje próbę analizy monologu politycznego z perspektywy teorii aktów mowy. W studium tekstu kategorią porządkującą i nadrzędną w stosunku do zaproponowanych ośmiu kryteriów analizy (m. in. kohezji i koherencji) ...