Now showing items 1-1 of 1

    • Osobliwości składni rządu w tekstach ukraińskich studentów polonistów 

      Ohorilko, Oksana (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
      W artykule poddano analizie pod względem składni rządu teksty pisane przez studentów polonistyki lwowskiej. Przytoczono typowe błędy popełniane przez osoby ukraińskojęzyczne w zakresie rządu czasowników polskich. Omówiono ...