Now showing items 1-1 of 1

    • Urban influence on human comfort sensation (on the example of Szeged) 

      Unger, János (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Badano wpływ miasta średniej wielkości na odczucie komfortu jego mieszkańców na przykładzie Szegedu (Węgry). Miasto jest położone w południowo-wschodniej części Węgier (46°N, 200E). Jego położenie geograficzne jest korzystne ...