Now showing items 1-2 of 2

  • Krytyczna analiza dyskursu w świetle założeń socjologii fenomenologicznej(dylematy teoretyczno-metodologiczne) 

   Jabłońska, Barbara (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2013-02-28)
   Celem artykułu jest zarysowanie problematyki krytycznej analizy dyskursu (KAD) w odniesieniu do ram teoretycznych socjologii fenomenologicznej. Kluczowym zadaniem podjętych tu rozważań jest ukazanie teoretycznego zaplecza ...
  • Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne 

   Jabłońska, Barbara (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2006)
   Podstawowym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wciąż niedocenianą w Polsce metodę badania zjawisk komunikacyjnych za pomocą tak zwanej krytycznej analizy dyskursu, której głównym reprezentantem i orędownikiem jest ...