Now showing items 1-1 of 1

    • Procesné podmienky exekučného konania 

      Ogurčak, Štefan; Mázak, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
      Przesłankami procesowymi w postępowaniu egzekucyjnym są przestanki, przy zachowaniu których sąd może prowadzić egzekucję. Przestanki te określone są w kodeksie postępowanie cywilnego tak samo, jak przestanki postępowan ...