Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Wpływ gazu łupkowego na światowy rynek energii 

  Zarzecki, Dariusz; Wiernik, Michał Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The paper is an attempt to describe an impact of a shale gas production in the US on selected energy markets. Potential shale gas resources and production methods have been presented. The paper has focused on the US gas ...
 • Wokół metod badania rentowności kapitału własnego przedsiębiorstwa 

  Sajnóg, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The issues of the profitability of equity constitutes an important aspect in the enterprise management, particularly as an element which can increase market value. Against this background the realistic estimate of the ...
 • Rodzinne fundusze podwyższonego ryzyka – family venture capital 

  Stradomski, Maciej; Zawadka, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  This article describes the essence of venture capital market. Changes of the market and natural evolution of family businesses cause that family venture capital are becoming more important. This funds are stand out by many ...
 • Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne w świetle badań nad pomiarem dokonań 

  Skoczylas, Wanda; Niemiec, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The aim of this article was to identify and describe social responsible enterprises in Poland. The basis of identification process was the assumption, that social responsible enterprises have strategy, that consist of ...
 • Rating nadzoru korporacyjnego 

  Samborski, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The author in this article seeks to answer the question - whether investors can beat the market by concentrating their portfolios on companies that practice good corporate governance? However, the author has not given ...

Pokaż więcej...