Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Od redaktorów 

  Gałkowski, Artur; Gliwa, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
 • Teatr lęków André de Lorde’a 

  Kaczmarek, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Cierpiący na nerwicę lękową André de Lorde (1871–1942) napisał wiele sztuk, które jeszcze w latach 20. XX wieku przejmowały paryżan szczerym strachem. Jego utwory na stałe weszły do repertuaru teatru Grand-Guignol (1897–1962), ...
 • Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim 

  Wiśniewski, Szymon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
 • Loan and Guarantee Funds. Development – Performance – Stability 

  Waniak-Michalak, Halina; Michalak, Jan; Turała, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  The monograph is scientifically valuable, innovative and brings the high potential for application. The discussed topics are up to date and significant for both theory and economic practice. The literature review presented ...
 • Toponimia powiatu tureckiego. Analiza materiału 

  Zając, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Tom stanowi teoretyczne uzupełnienie publikacji Eweliny Zając Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016). Zawiera analizę zebranego materiału słownikowego dotyczącą zjawisk ...

Pokaż więcej...