Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • “Cześć chłopaku!” Rytualne aspekty okazywania zaangażowania w rozmowę w audycji radiowej 

  Katarzyna Szkuta, Katarzyna (Uniwersytet Łódzki, 2009)
  W rozmowach radiowych pojawia się wiele rytualnych środków okazywania zaangażowania. Rozmowy te tworzone są dla publiczności, która oczekuje od prowadzących familiarności i bezpośredniości w kontaktach ze słuchaczami. ...
 • Przestrzeń, ciało, ego: linie działania grup turystycznych (komunikat z badań) 

  Gorzko, Marek (Uniwersytet Łódzki, 2009)
  W artykule, który ma charakter komunikatu z empirycznych badań poświęconych interakcjom pomiędzy podmiotami uwikłanymi w ruch turystyczny zaprezentowano opis i analizę jednego z warunków tychże interakcji: doświadczenia ...
 • Terytorialna i kulturowa identyfikacja w krakowskich nazwach firmowych 

  Młynarczyk, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Subjects of a closer analysis in the paper are Cracovian names of firms that were intended to emphasise relationships between firms or institutions and the place of their activities and thus to contribute to their territorial ...
 • Nazwy wybranych form ochrony przyrody – podobieństwa i różnice 

  Świtała-Cheda, Mirosława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  This article presents the names of the forms of nature, particularly monumental trees and boulders and the names of national parks. These are discussed primarily in the context of criteria used in toponymy, but also in ...
 • Toponimy z końcówką ‘-e w mianowniku 

  Czaplicka-Jedlikowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The here to fore monographs compiled on the basis of historical material prove how much valuable information can be found in archives. Documentation of materials gathered from the dictionary entitled ‘Nazwy miejscowości w ...

Pokaż więcej...