Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowego 

  Jędrzejewski, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Niniejsza publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych, wobec których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne. W opracowaniu ...
 • Nazwy roślin uprawnych w śląskiej toponimii 

  Lech-Kirstein, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  This paper deals with Silesian macrotoponyms and microtoponyms that originate from the names of crops. These toponyms are part of the linguistic picture of the Silesian world, they show agriculture, pomiculture and ...
 • Toponymá v živých osobných menách 

  Kazík, Miroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Toponyms in living names could serve as a foundation for creating a citizen name which is part of living name. However toponyms themselves can step into living names. Oikonyms and anoikonyms are the integral part of ...
 • Živé osobné mená a pomenovacie modely v slovensko-poľskom jazykovom pomedzí 

  Szczerbová, Marcela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Animate nouns are common names that form a dynamic, constantly developing anthroponymic system manifested in spatial, temporal and frequency dimensions. The method of forming animate nouns is influenced by communication ...
 • Z problematyki słoweńskich nazw mieszkańców i przymiotników pochodnych od nazw miejscowych 

  Torkar, Silvo (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  In the process of standardization in two language reference works (SKI 1985, SP 2001), names for inhabitants and adjectives derived from Slovene place names underwent radical intervention. All too often, the principle of ...

Pokaż więcej...