Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Theoria – praxis – poiesis jako wyzwanie i perspektywy krytyki metodologicznej w pedagogice 

  Nowak, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Considering the theme of the 7th Seminar on Pedagogical Methodology, the chapter focuses on issues related to three categories (theoria, praxis, and poiesis) and the values appropriately assigned to them (truth, goodness, ...
 • Metodologia badań pedagogicznych między normatywnością a opisowością 

  Kubinowski, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The author tries to identify, present and explain permanent controversies concerning three key methodological categories used in the methodology of pedagogical research in Poland: “pedagogical dimension” of scientific ...
 • Badania jakościowe wobec postulatu teoretyczności wiedzy 

  Malewski, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  An explosion of qualitative research in social sciences is accompanied by doubts as to its theorizing potential. Some voices claim that this type of research is “from the nature” idiographic. The main thesis of this study ...
 • Od uniwersalności do partykularności metody badawczej 

  Urbaniak-Zając, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The aim of the chapter is to discuss the conditions for changing the status of the research method and consequences of the change. In the traditional approach, the research method is a refinement of the scientific method, ...
 • Warunki krytyki metodologicznej prac badawczych 

  Pasikowski, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The chapter presents a model of research critique using the idea of deviations from the pattern of methodological correctness. The author introduces the concept of two categories of such deviations: from the local standard ...

Pokaż więcej...