Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Deterministyczne procedury obliczeniowe tomografii grawitacyjnej we współrzędnych ortogonalnych i sferycznych 

  Bednarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W monografii przedstawiono autorskie metody obliczeń, które pozwalają na wyznaczenie gęstości mas w zadanym obszarze na podstawie pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, wykonanych na zewnątrz tego obszaru. Szczegółowo ...
 • China’s economic growth – selected financial aspects 

  Rosińska‑Bukowska, Magdalena; Zielińska-Lont, Klaudia; Bogołębska, Joanna; Anielak, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  China’s economic miracle is widely admired, studied and analysed ever since the country started experiencing unprecedented development pace. This monograph focuses on selected financial aspects of China’s economic growth ...
 • Ku Innej Jakości 

  Ścibor, Aleksandra Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Muzyki i Tańca, 2017)
  Inviting a different quality happens through inviting every quality. Inviting every quality is enabled by inviting a different quality. One pre-conditions the other. One transforms into the other. This process leads to the ...
 • Wibracje – cykl fotografii 

  Ankiersztejn, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Muzyki i Tańca, 2017)
 • Sense-action – praktyka-jako-badanie rozpoznana ex post 

  Ciesielski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Muzyki i Tańca, 2017)
  The paper describes the process of developing sensory performance: Sense-Action. Memories of children and teenagers living in Litzmannstadt Ghetto – Anna Skorecki, Dawid Sierakowiak and Lolek Lubinski – are used as ...

Pokaż więcej...