Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Health capital and its relationship to economic growth 

  Zarzycki, Daniel; Malaczewski, Maciej (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2020)
  The purpose of the article/hypothesis: The purpose of this paper is to attempt to justify the thesis that the health potential of human and society has an impact on economic well-being, contributing to the economic growth ...
 • Klastry finansowe i aglomeracje fintech – czynniki lokalizacyjne 

  Włodarczyk, Michał (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2020)
  Celem tej pracy jest sklasyfikowanie czynników odpowiedzialnych za lokalizację i rozwój klastrów finansowych z wyszczególnieniem aglomeracji FinTech. Sklasyfikowane zostały w tym celu innowacje ich źródła oraz innowacyjność, ...
 • Des traces du « moi » professionnel dans le discours d'enseignants de FLE : apports des entretiens d'autoconfrontation 

  Domínguez, Estefanía (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Il s'agit dans cet article de mettre en exergue ce que des discours d'enseignants sur leur propre activité enseignante apportent en termes de découverte du « moi » professionnel. Pour ce faire, nous nous basons sur des ...
 • Udział kosztów działalności ubezpieczeniowej w składce zakładów działu ii w Polsce 

  Szymańska, Anna (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2020)
  Koszty działalności ubezpieczeniowej w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw ubezpieczeniowych zaliczane są do kosztów technicznych, które stanowią ponad 90% kosztów ubezpieczycieli. Koszty te z jednej strony są ...
 • Pandemia czy wojna pokoleń? 

  Solarz, Jan Krzysztof; Waliszewski, Krzysztof (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2020)
  Artykuł dotyczy pandemii koronawirusa COVID-19 i jego potencjalnego wpływu na gospodarkę, system finansów publicznych oraz finanse osobiste. Szok związany z wybuchem i ekspansją wirusa w skali globalnej stawia przez ...

Pokaż więcej...