Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Odrodzenie miast 

  Majer, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014)
 • Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego 

  Pokorzyńska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  The author discusses foreign reference books devoted bookbinders. Researches where were published biographical articles devoted to Polish bookbinders, both in bibliological publications and general. Presents own research, ...
 • Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina 

  Ladorucki, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  Profesor Janusz Dunin (1931-2007) was a humanist, an academic lecturer and a social activist. In his research he combined on a book a few parallel discourses: bibliology, bibliophily. He was interested in the social ...
 • „Poznańczycy”: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna 

  Góra, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  The author presents, in five points, the scientific and professional profiles of librarians, directors of Poznań University Library, related not only to Poznań environment: E. Kuntze, A. Birkenmajer, S. Vrtel-Wierczyński. ...
 • Bibliotekarze, księgarze, wydawcy, bibliofile łódzcy w wydawnictwie słownikowym Oficyny Bibliofilów 

  Kwiecień, Sabina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  Between 2001-2004 four volumes in Polish and one collected volume in English of the Słownik biograficzny – Żydzi dawnej Łodzi (The Biographical Dictionary of the Jews from Lodz) were published. Marek Szukalak and Andrzej ...

Pokaż więcej...