Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Jacek
dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.contributor.authorWłodarczyk, Bogdan
dc.date.accessioned2014-06-24T11:15:03Z
dc.date.available2014-06-24T11:15:03Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5040
dc.description.abstractGłównym celem artykułu jest uporządkowanie zagadnień związanych z produktem turystycznym i jego historycznym rozwojem. Autorzy podejmują próbę nowego spojrzenia na rozwój migracji i usług turystycznych. Podstawą rozważań są wyróżnione cztery kategorie produktu turystycznego (produkt antyczny, uniwersytecki, industrialny i globalny). Szczególną uwagę poświęcono ahistorycznemu rodzajowi migracji o charakterze religijnym i uzdrowiskowym. Wskazano kierunki rozwoju turystyki w przyszłości, a zwłaszcza korzyści i zagrożenia dla miejscowości (obszarów) turystycznych. The main objective of the article is to discuss issues concerning the “tourist product” and its historical evolution and the authors attempt to shed new light on the development of tourist flows and tourist services. The discussion is based on the four specific categories of tourist product (ancient, university, industrial and global) with special attention paid to the non-historical character of tourist flows motivated by religion and health. In the summary development trends in tourism are pointed to, in particular the benefits and hazards for tourist areas.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;11/1
dc.subjectprodukt turystycznypl_PL
dc.subjectprzemysł turystycznypl_PL
dc.subjecthistoryczne kategorie produktu turystycznegopl_PL
dc.subjectturystyka pielgrzymkowapl_PL
dc.subjectturystyka uzdrowiskowapl_PL
dc.subjecttourist productpl_PL
dc.subjecttourist industrypl_PL
dc.subjecthistorical categories of tourist productpl_PL
dc.subjectpilgrimage tourismpl_PL
dc.subjecthealth-motivated tourismpl_PL
dc.titleProdukt turystyczny i jego ewolucjapl_PL
dc.title.alternativeThe tourist product and its evolutionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-23pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record