Idea utworzenia seryjnego pisma Folia Linguistica Rossica zrodziła się w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki już dawno. Projekt uruchomienia omawiano wielokrotnie za zebraniach Katedry. Pismo powstało dzięki poparciu Rady Wydziału Filologicznego i akceptacji rady Wydawniczej UŁ.

Istnieje realne zapotrzebowanie na szeroką prezentację własnego warsztatu badawczego Katedry, która rozwija się sukcesywnie, umacniając się zarówno pod względem kadrowym, organizacyjnym, dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym.

Pismo specjalizować się będzie w językoznawstwie rosyjskim. W badaniach zostaną zaprezentowane ujęcia historyczne i współczesne, a także komparatystyczne. Będą prezentowane badania z polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza językowego oraz materiały z zakresu metodyki i dydaktyki uniwersyteckiej.

Planowany jest druk artykułów, recenzji i sprawozdań. W ramach tej serii rozważa się możliwość publikowania rozpraw lub też odrębnych monografii oraz materiałów pokonferencyjnych. Teksty będą drukowane w języku rosyjskim i języku polskim.

Pismo będzie sprzyjać integracji i aktywizacji w podejmowaniu badań w zakresie filologii rosyjskiej i szerzej - filologii wschodniosłowiańskiej. W periodyku znajdzie się miejsce dla autorów z zagranicznych ośrodków slawistycznych, z którymi Katedra Językoznawstwa od wielu lat współpracuje.

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1731-8025

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Językoznawstwa
ul. Wólczańska 90
90-522 Łódź
www.linguisticarossica.cba.pl
rossica.online.uni.lodz.pl

e-mail:
jarekwierzbinski@wp.pl (redaktor)
piasaga@poczta.onet.pl (sekretarz)

telefon: +48 426655312

News

Folia Linguistica Rossica 13/2016

Collections in this community

Recent Submissions

View more