Show simple item record

dc.contributor.authorBarwiński, Marek
dc.date.accessioned2014-03-11T22:42:43Z
dc.date.available2014-03-11T22:42:43Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationBarwiński M., 2006, Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w 2002 roku a wcześniejsze szacunki, [w:] Bieńkowska-Ptasznik M., Krzysztofek K., Sadowski A., (red.) Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, Białystok, tom 1, s. 345-370pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7431-086-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3854
dc.description.abstractW roku 2002, miał miejsce w Polsce Narodowy Spis Powszechny (NSP), w trakcie którego, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, zadawano pytania dotyczące narodowości i „języka używanego w domu”. Kilka tygodni przed spisem przedstawiciele poszczególnych mniejszości, zwłaszcza członkowie władz głównych organizacji mniejszości, powszechnie krytykowali umieszczenie pytania o narodowość w formularzu spisowym. Argumentowali, że członkowie mniejszości będą się obawiać oficjalnie zadeklarować własną, odmienną tożsamość narodową, przez co wyniki spisu będą niewiarygodne, zaniżą rzeczywistą liczebność poszczególnych mniejszości. Wydaje się, że zastrzeżenia wysuwane przez przywódców organizacji mniejszości, wynikały głównie z obawy przed ujawnieniem rzeczywistej liczby świadomych swej narodowej odrębności Ukraińców, Niemców, Białorusinów, Litwinów, Czechów, Słowaków, Żydów i przedstawicieli innych grup narodowych. Przed spisem nie można było precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o liczebność mniejszości narodowych w Polsce. Dane były wyłącznie orientacyjne, nie weryfikowane od lat, a szacunki, zwłaszcza podawane przez poszczególne organizacje mniejszości, w świetle wyników badań socjologicznych i geograficznych, wydawały się często zdecydowanie zawyżone. Pomimo bardzo dużej liczby publikowanych w ostatnich latach opracowań dotyczących struktury narodowościowej Polski, szacunki dotyczące liczebności poszczególnych mniejszości bardzo istotnie się od siebie różniły albo były zawarte w szerokich przedziałach, co ograniczało ich wiarygodność oraz wartość poznawczą. Było to w głównej mierze konsekwencją obiektywnych i subiektywnych problemów w badaniach kwestii etnicznych, stosowania przez naukowców różnych metod badawczych i kryteriów przynależności do mniejszości, zróżnicowanej rzetelności i reprezentatywności badań. Konfrontacja oficjalnych wyników NSP z dotychczasowymi szacunkami okazała się dla wielu działaczy narodowościowych niezwykle bolesna, a dla wielu naukowców zapewne zaskakująca. Jednak głównym celem spisu nie było tworzenie rzeczywistości, lecz jej opisanie. Był on jednocześnie pewnego rodzaju „egzaminem” ze stopnia poczucia świadomości narodowej i w pewnym sensie wykazał natężenie procesów asymilacyjnych, polonizacyjnych wśród poszczególnych mniejszości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectspis powszechny 2002pl_PL
dc.subjectstruktura narodowościowa Polskipl_PL
dc.subjectmniejszości narodowepl_PL
dc.subjectmniejszości etnicznepl_PL
dc.subjectgeografia politycznapl_PL
dc.subjectnational census 2002pl_PL
dc.titleLiczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w 2002 roku a wcześniejsze szacunkipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number345-370pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska